شنبه, 4 بهمن 1399

کلیدواژه: کیهان

سلبریتی های کاسه‌ لیس‌ بی‌هویت از نگاه حسین شریعتمداری

آوینی فیلم: در روزهای اخیر توهین وقیحانه یک بازیگر بیکار نسبت به مقام معصوم و نیز حمایت برخی از اهالی سینما نسبت به خودسوزی دختر آبی باز هم نشان داد که سلبریتی ها فرسنگ ها با حقیقت ماجراها فاصله دارند و تنها به دنبال مطرح کردن خود به هر قیمتی هستند. مساله مهم نیاز به برخورد قاطع قضایی نسبت به پدیده های بی نام و نشانی چون صبا کمالی است.