سه شنبه, 29 مرداد 1398

کلیدواژه: شهرام کرمی

بودجه سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر چقدر است؟

آوینی فیلم: شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت بودجه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر،گفت: اعتبار دوره سی و هفتم جشنواره تئاتر فجر به اندازه اعتبار دوره سی و ششم است و برای این دوره از جشنواره نیز اعتبار ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مصوب شده است.