پنجشنبه, 30 خرداد 1398

کلیدواژه: دهه فجر

موشن کلیپ زیبای «بعثت انقلاب» بمناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی

کلیپ کوتاه «بعثت انقلاب» در زمانی کمتر از سه دقیقه نگاهی دارد بر وقایع 40 ساله انقلاب اسلامی ایران.
گفتگو با حمید بهمنی درباره چهل سالگی انقلاب اسلامی

ایجاد انسجام تنها در پرتو اندیشه اسلام و ولایت پذیری شکل می گیرد

 انقلاب اسلامی ایران یک حرکت عظیم مردمی برای از میان بردن ظلم و فساد نظام شاهنشاهی بود و این جریان در تمام جنبه های مختلف راه یافته است و مردم متدین ایران با همه تلاشهای چهل ساله دشمنان مبنی بر تفرقه افکنی، به شکل منسجمی در راه آرمانهای انقلاب اسلامی گام برمی دارد. حمید بهمنی، کارگردان قدیمی سینما در گفتگو با آوینی فیلم درباره ارزشهای مهم انقلاب و نقش فرهنگ در چارچوب انقلاب اسلامی می گوید.