پنجشنبه, 8 اسفند 1398

کلیدواژه: قدیمی

انتشار اذان قدیمی خالق نوحه معروف زینب زینب +ویدئو

آوینی فیلم: نسخه ای قدیمی و کمتر شنیده شده از اذان معروف و دلنشین استاد موذن زاده اردبیلی منتشر شد.