سه شنبه, 30 دى 1399

کلیدواژه: جهادی

این روزها در خط مقدم جهاد چه می گذرد؟

رنگ متفاوت فعالیت فرهنگی در «گام دوم انقلاب»

آوینی فیلم: این روزها جهاد در مسیر مبارزه با بیماری هولناک کرونا است و باز هم در خط مقدم جهاد، روحانیون و بسیجیان و نیروهای جهادی و سپاهی بی ادعایی هستند که در کنار کادر پزشکی به یاری مردم شتافته اند.