پنجشنبه, 9 بهمن 1399

کلیدواژه: تحویل سال ۹۹

معرفی برنامه تحویل سال ۹۹ در شبکه های سیما

آوینی فیلم: شبکه‌های مختلف تلویزیونی در روز‌های منتهی به پایان سال تولید برنامه‌های ویژه‌ای را برای مخاطبان خود در نظر می‌گیرند تا در لحظات آغازین سال جدید از قاب تلویزیون پخش شود و در کنار مردم باشند.