سه شنبه, 30 دى 1399

کلیدواژه: رمان زایو

معرفی رمان ایرانی «زایو» درباره کرونا و فرجام جهان

از مدیریت جمهوری اسلامی بر جهان تا فروپاشی رژیم صهیونیستی

آوینی فیلم: در روزهایی که جهان درگیر انواع اخبار مربوط به بیماری کرونا است، مطالعه رمان «زایو» نوشته مصطفی رضایی کلورزی که درباره فرجام جهان است، می تواند مورد توجه قرار بگیرد.