سه شنبه, 30 دى 1399

کلیدواژه: برنامه های تلویزیونی

نقش کرونا در توقف تولید برنامه های تلویزیونی

آنها که در روزهای سخت از کار کنار کشیدند

آوینی فیلم: در روزهای گذشته خبرهای زیادی از تعطیلی ضبط برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی به دلیل شیوع ویروس کرونا در رسانه‌های معتبر منتشر شده است.