چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: خوب، بد، جلف 2

نگاهی به فیلم های اکران نوروزی

در انتظار طلوع خورشید در سینماها

آوینی فیلم: شورای اکران نوروزی 6 فیلم دیگر را در کنار «خوب، بد، جلف 2» معرفی کرد تا به عنوان فیلم‌های نوروزی در هفته‌های آینده روی پرده بروند.