چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: عامه پسند

گزارش تحلیلی درباره نقش زنان در آثار سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

تصویری وام گرفته از جامعه ای بیگانه!

آوینی فیلم: سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر را می توان به لحاظ کیفیت آثار، مضامین انتخابی از سوی فیلمسازان و محتوای مغایر با آموزه های دینی و عرفی جامعه ایرانی یکی از ضعیف ترین دوره های تاریخ برگزاری آن دانست. درباره نقش زنان در فیلم ها همین بس که انقدر پرسوناژهای بی خاصیت و عقب مانده در فیلم ها وجود داشت که انتخاب بازیگر برتر نقش های اصلی و مکمل برای اعطای سیمرغ یکی از دشوارترین کارها برای داوران و منتقدان بود.