چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: فیلم درخت گردو

مهران مدیری چگونه به «درخت گردو» رسید؟

مدیری: من در دل فاجعه سردشت بودم

آوینی فیلم: سینمای رسانه ها در روز گذشته تحت تاثیر نمایش فیلم «درخت گردو» بود. چهره متمایز این فیلم اما «مهران مدیری» بود که با شمایلی متفاوت در نشست خبری فیلم حاضر شد و از حضورش در جبهه های جنگ تحمیلی گفت.