سه شنبه, 12 فروردين 1399

کلیدواژه: فیلم خورشید

آیا برگزارکنندگان جشنواره فجر مقررات را رعایت نکردند؟

«خورشید» مجیدی چرا آمد و چرا رفت؟

آوینی فیلم: آیا پذیرش فیلم سینمایی «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی، بدون دریافت «کپی نهایی» از سوی دبیرخانه را باید حمل بر «عدم احترام به مخاطبان» کرد؟ اساساً چگونه فیلمی که تا نیمه جشنواره هنوز نسخه مناسب اکران آن آماده نشده است، سه هفته پیش از آغاز جشنواره، توسط هیأت انتخاب دیده شده و مهر تأیید برای حضور در این رویداد دریافت کرده است؟