چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: فیلم سه کام حبس

گزارشی درباره انتخاب فیلم های ضد انقلابی برای جشنواره فجر انقلاب!

از تمایل به نمایش صحنه اروتیک تا حمله به احکام دینی

آوینی فیلم: وقتی آثار این روزهای سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر را مشاهده می کنیم، به جز تعداد معدودی فیلم که به سلامت روایت می شوند، با فیلم هایی مواجه می شویم که نه تنها نسبتی با عنوان جشنواره ندارند بلکه نگاه مغرضانه سازندگان شان کاملا پیداست. در این شرایط باید پرسید که هیات انتخاب جشنواره با چه نگاه و تحت چه حال و هوایی به این فیلم های توهین آمیز به دین و کشور مجوز حضور داده است!