دوشنبه, 20 مرداد 1399

کلیدواژه: تبلیغات سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

اعلام داوران بخش مسابقه تبلیغات سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

آوینی فیلم: دبیر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، داوران بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران معرفی کرد.