چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: انتشارات انقلاب اسلامی

انتشار کتاب «دشمن‌شناسی» براساس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی

آوینی فیلم: کتاب «دشمن‌شناسی» براساس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط انتشارات انقلاب اسلامی به صورت رایگان و به شکل فایل pdf منتشر شد.