شنبه, 29 شهريور 1399

کلیدواژه: مسابقه تبلیغات سینمای ایران

آغاز ثبت نام «مسابقه تبلیغات سینمای ایران» جشنواره فجر 38

آوینی فیلم: ثبت نام بخش «مسابقه تبلیغات سینمای ایران» سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر آغاز شد.