سه شنبه, 12 فروردين 1399

کلیدواژه: تورج کلانتری

کاندیداهای انتخابات شورای شهر سوژه مستند شد

«دموکراسی» در جشنواره سینما حقیقت

آوینی فیلم: تورج کلانتری با اثری مستند در قالب مستند کوتاه با عنوان «دموکراسی» در جشنواره سینما حقیقت حضور دارد.