چهارشنبه, 2 مهر 1399

کلیدواژه: شیرگاه

«پایتخت۶» کلید خورد

آوینی فیلم: تصویربرداری «پایتخت۶» به کارگردانی سیروس مقدم و حضور بازیگران اصلی در شیرگاه آغاز شد.