پنجشنبه, 3 بهمن 1398

کلیدواژه: سعید ابوطالب

«شام ایرانی» با بازیگران خارجی کلید می خورد

آوینی فیلم: سری جدید «شام ایرانی» به کارگردانی سعید ابوطالب به تازگی وارد مرحله پیش تولید شده است.