شنبه, 5 مهر 1399

کلیدواژه: سیاه بازی

هشتگ سیاسی با نگاه هیجانی

سیاه بازی با اجرای سلبریتی ها!

آوینی فیلم: در روزهای گذشته و همزمان با پایان آشوب‌ها و اغتشاشاتی که در پی گران شدن قیمت بنزین در کشور شاهد بودیم، برخی هنرمندان سینما و عرصه موسیقی بیانیه‌ای در صفحات خود در فضای مجازی با هشتگ #صدای_آبان_98 منتشر و به برخوردهای انجام‌شده در اغتشاشات روزهای گذشته اعتراض کردند. اینها همان سلبریتی ها و افراد مشهوری هستند که قبلا در جهت تبلیغ رئیس جمهور فعلی فعال بودند.