چهارشنبه, 2 مهر 1399

کلیدواژه: قندون جهیزیه

مستندی درباره حمایت از کالای ایرانی در جشنواره فیلم «عمار»

آوینی فیلم: علی سلطانی سازنده نماهنگ «پا در کفش خود» امسال با مستند «قندون، جهیزیه» به جشنواره فیلم «عمار» می آید.