چهارشنبه, 9 بهمن 1398

کلیدواژه: پا در کفش خود

مستندی درباره حمایت از کالای ایرانی در جشنواره فیلم «عمار»

آوینی فیلم: علی سلطانی سازنده نماهنگ «پا در کفش خود» امسال با مستند «قندون، جهیزیه» به جشنواره فیلم «عمار» می آید.