شنبه, 9 فروردين 1399

کلیدواژه: دختر شینا

محمد خزاعی تهیه‌کننده سریال پاسخ داد

چرا میان «نرگس آبیار» و «دختر شینا» فاصله افتاد؟

آوینی فیلم: محمد خزاعی تهیه‌کننده سریال «دختر شینا» به کارگردانی نرگس آبیار، از منتفی شدن ساخت این سریال به دلیل آنچه تلویزیون آن را «تلخی بیش از اندازه داستان» اعلام کرده است، خبر داد.