چهارشنبه, 2 مهر 1399

کلیدواژه: ایثار و شهادت

رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب تازه با موضوع ایثار و شهادت

«وصیت نامه کامل شهدا» منتشر شد

آوینی فیلم: بنیاد شهید و امورایثارگران از ۲۰ عنوان کتاب با موضوع ایثار و شهادت رونمایی کرد.