يكشنبه, 30 شهريور 1399

کلیدواژه: نیروهای مومن و انقلابی

شاهمرادی زاده بازیگر و کارگردان سینما در انتقاد از وضعیت سینما گفت

چرا جلوی فیلمسازانی که آثارشان اعصاب مردم مومن و انقلابی را به هم می ریزد نمی ایستیم؟

آوینی فیلم: شاهمرادی زاده بازیگر سینما گفت: فراماسونرها و صهیونیست ها تسلط شدیدی بر سینما دارند. باید جلوی جریانی که برخلاف مسیر آرمان های انقلاب گام برمی دارند ایستاد.