چهارشنبه, 2 مهر 1399

کلیدواژه: پیشکسوتان و هنرمندان

انتقاد پروانه معصومی از خانه سینما

دلم برای هنرمندانی می سوزد که دلشان را به این خانه خوش کرده اند

آوینی فیلم: معصومی بازیگر سینما گفت: خانه سینما هیچ دستاورد مثبتی برای اهالی سینما نداشته و حالا هم با این طرح جدید به ستیز با هنرمندان پیشکسوت روی آورده است.