شنبه, 18 مرداد 1399

کلیدواژه: کمیسیون یونسکو

یونسکو نام فارابی و عطار را ثبت جهانی کرد

آوینی فیلم: سرانجام پس از پیگیری و تلاش‌های دوساله، نام ابونصر فارابی و عطار نیشابوری در فهرست گرامی‌داشت کمیسیون ملی یونسکو ثبت شد.