شنبه, 9 فروردين 1399

کلیدواژه: عطار نیشابوری

یونسکو نام فارابی و عطار را ثبت جهانی کرد

آوینی فیلم: سرانجام پس از پیگیری و تلاش‌های دوساله، نام ابونصر فارابی و عطار نیشابوری در فهرست گرامی‌داشت کمیسیون ملی یونسکو ثبت شد.