چهارشنبه, 2 مهر 1399

کلیدواژه: محکومین۲

«محکومین۲» از 22 آذرماه روی آنتن می رود

آوینی فیلم: پخش مجموعه تلویزیونی «محکومین2» به کارگردانی سید جمال سید حاتمی از 22 آذرماه از شبکه یک سیما آغاز می‌شود.