شنبه, 5 مهر 1399

کلیدواژه: بخش مسابقه ملی سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت

جزئیاتی درباره بخش مسابقه ملی سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»

رقابت ۶۲ مستندساز در بخش مسابقه ملی جشنواره «سینماحقیقت»

آوینی فیلم: ۶۲ مستندساز در بخش مسابقه ملی سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به رقابت با هم می‌پردازند.