چهارشنبه, 2 مهر 1399

کلیدواژه: جشنواره «سینماحقیقت»

جزئیاتی درباره بخش مسابقه ملی سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»

رقابت ۶۲ مستندساز در بخش مسابقه ملی جشنواره «سینماحقیقت»

آوینی فیلم: ۶۲ مستندساز در بخش مسابقه ملی سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به رقابت با هم می‌پردازند.