شنبه, 4 بهمن 1399

کلیدواژه: بهشت تبهکاران

جعفری جوزانی «بهشت تبهکاران» را روایت می کند

ماجرای قتل احمد دهقان مدیر تئاتر «نصر»

آوینی فیلم: «بهشت تبهکاران» تازه‌ترین فیلم سینمایی مسعود جعفری جوزانی که به تازگی پروانه ساخت دریافت کرده است، ماجرای قتل احمد دهقان مدیر تئاتر «نصر» در دهه ۲۰ تهران را به تصویر می‌کشد.