يكشنبه, 19 مرداد 1399

کلیدواژه: فروش فیلم های سینمایی روی پرده

اعلام جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده

آوینی فیلم: آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده تا پایان هفته گذشته اعلام شد. در دو هفته اخیر به دلیل اتفاقات رخ داده فروش فیلم های روی پرده هم دچار افت شد.