شنبه, 29 شهريور 1399

کلیدواژه: هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران

سال نوی عکاسی ایران تحویل شد

۴۰ عکاس با ۴۰ پروژه در خانه هنرمندان

آوینی فیلم: هشتمین رویداد «۱۰ روز با عکاسان ایران» عصر جمعه هشتم آذرماه با حضور عکاسان و اعضای انجمن‌های عکاسی در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.