دوشنبه, 30 دى 1398

کلیدواژه: هیات انتخاب مستند جشنواره فیلم فجر 38

معرفی هیات انتخاب مستند جشنواره فیلم فجر 38

آوینی فیلم: بابک بهداد، رامین حیدری فاروقی و مرتضی شعبانی در این دوره از جشنواره فجر انتخاب فیلم های مستند را بر عهده خواهند داشت.