شنبه, 29 شهريور 1399

کلیدواژه: قاتل و وحشی

آیا فیلمساز شناخته شده با سرمایه گذار تازه وارد به بن بست خورده است؟

رنجکشان هزینه توقف فیلم «قاتل و وحشی» را به دوش «نعمت الله» انداخت

آوینی فیلم: محمدصادق رنجکشان با تأکید بر انجام کلیه تعهدات خود به‌عنوان سرمایه‌گذار نسبت به پروژه «قاتل و وحشی»، مسئولیت توقف تصویربرداری این فیلم سینمایی را متوجه حمید نعمت‌الله دانست.