شنبه, 5 مهر 1399

کلیدواژه: فعال بسیجی

پاسخ جمعی از بسیجیان جوان کشور به سوالات اساسی

بسیجی امروز چه وظیفه مهمی دارد و اولویت کاری یک فعال بسیجی چیست؟

آوینی فیلم: پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات، این روزها فعالیت‌های جهادی بسیاری را در نقاط محروم کشور ارائه می‌کنند و در ابعاد مختلف فرهنگی نیز به مردم محل در اقشار سنی مختلف، خدمات‌رسانی دارد، اما جای این سوال باقی است که بسیجی امروز چه وظیفه مهمی دارد و اولویت کاری یک فعال بسیجی چیست؟