جمعه, 17 مرداد 1399

کلیدواژه: بیمه خانه سینما

بازیگر سریال «حکایت‌های کمال» گفت

شغل بازیگری هیچ تضمینی ندارد

آوینی فیلم: بازیگر سریال «حکایت‌های کمال» گفت: شغل بازیگری هیچ تضمینی ندارد، من در حال حاضر شصت سال سن دارم و تحت پوشش بیمه خانه سینما نیستم، نمی‌دانم چرا ارگان‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان حمایت نمی‌کنند.