جمعه, 4 مهر 1399

کلیدواژه: «دارم خجالت می‌کشم از اینکه انسانم»

یادداشت یک شاعر بر سروده‌ مرتضی امیری اسفندقه

کتاب «دارم خجالت می‌کشم از اینکه انسا‌نم» شعرهای اعتراض‌آمیز و انسان‌مدار است

آوینی فیلم: «دارم خجالت می‌کشم از اینکه انسا‌نم» سروده‌ امیری اسفندقه گواهی‌ است بر این مدعا؛ نیمایی‌هایی که با درونمایه‌ هم‌دردی با مردم زخم‌خورده و رنج کشیده و به قصد برجسته‌سازی انسانیت سروده شده‌اند و نشان می‌دهند که شاعر از تحولات اجتماعی و سیاسی عصر خود غافل نبوده است.