سه شنبه, 14 مرداد 1399

کلیدواژه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

معرفی راه یافتگان به مرحله نهایی جایزه ادبی جلال

آوینی فیلم: هیات داوران بخش نقد ادبی دوازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد آثار راه یافته به مرحله نهایی این دوره را تعیین کردند.