شنبه, 5 مهر 1399

کلیدواژه: عمار

مستندی درباره حمایت از کالای ایرانی در جشنواره فیلم «عمار»

آوینی فیلم: علی سلطانی سازنده نماهنگ «پا در کفش خود» امسال با مستند «قندون، جهیزیه» به جشنواره فیلم «عمار» می آید.

«آقای شهردار» زندگی شهید مهدی باکری را روایت می کند

آوینی فیلم: کارگردان مجموعه «آقای شهردار» از آماده شدن نسخه سینمایی این اثر برای نمایش در جشنواره های فیلم عمار و حقیقت خبر داد.