جمعه, 17 مرداد 1399

کلیدواژه: حنجارشکنی

واکنش بنیاد سینمایی فارابی درباره حواشی افتتاحیه سریال کرگدن

آوینی فیلم: انتشار جوابیه بنیاد سینمایی فارابی درباره مراسم افتتاحیه سریال کرگدن.