شنبه, 5 مهر 1399

کلیدواژه: پروپاگاندا

حضور چهره های محبوب سینما و تلویزیون در تبلیغات بازرگانی چه معنایی دارد؟

آوینی فیلم : حیف است هنرمندان محبوب و به نام و بعضاً کاربلد به قیمت رها شدن از گرفتاری مادی هنر خود را به حراج بگذارند و به جای آثار خوب سینمایی و تلویزیونی، در آگهی‌های بازرگانی حاضر شوند. شهید سید مرتضی آوینی در اشاره به کارکرد رسانه های تبلیغی می گفت: تبلیغات در خدمت اشاعه هر چه بیشتر مصرف است.