يكشنبه, 19 مرداد 1399

کلیدواژه: حمید نعمت الله

امین حیایی «قاتل» نعمت الله شد

آوینی فیلم:  امین حیایی و شهرام حقیقت دوست دو بازیگر اصلی فیلم قاتل و وحشی هستند، حیایی در این فیلم نقش قاتل و حقیقت دوست نقش وحشی را ایفا می کند.