دوشنبه, 31 شهريور 1399

کلیدواژه: 300 میلیون تومان

حسین انتظامی خبر داد

کمک ۳ میلیاردی سازمان سینمایی به سینماگران جوان

آوینی فیلم: رئیس سازمان سینمایی از کمک بلاعوض به ۱۰ فیلم خبر داد.