جمعه, 20 تير 1399

کلیدواژه: دیوار نگاره

طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر به مناسبت 13 آبان رونمایی شد

پرچم آمریکا در میدان ولی عصر به آتش کشیده شد

آوینی فیلم:  همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر با شعار «ابرقدرتیم؛ ۱۳ آبان فریادی که جهانی شد» همراه با نمایش اتحاد کشورهای دنیا علیه آمریکا رونمایی شد.