يكشنبه, 19 مرداد 1399

کلیدواژه: نیما شاهرخ شاهی

بازیگر درجه 2 کارگردان سینما شد

آوینی فیلم:  نیما شاهرخ شاهی از جمله اسامی تازه ای است که حال بعد از سالها بازیگری به سراغ کارگردانی سینما رفته است، اتفاقی که شاید در ابتدا برای مخاطبان عجیب باشد، آن هم در قبال بازیگری که هنوز در عرصه بازیگری افتخار بزرگی را نصیب خود نکرده است.