جمعه, 17 مرداد 1399

کلیدواژه: محوریتی زنانه

بازی مریلا زارعی در فیلم کارگردان دفاع مقدسی

آوینی فیلم: فیلم سینمایی «کارو» پس از پشت سرگذاشتن مراحل پیش تولید، در شهرستان خلخال جلوی دوربین رفت.