جمعه, 17 مرداد 1399

کلیدواژه: کتاب جامع

انتشار کتاب جامع روایت شناسی درام در ایران و جهان

آوینی فیلم: پرستو محبی از چاپ کتابش «روایت‌شناسی درام، نگاهی روایت‌شناسانه به ادبیات نمایشی ایران»، به‌عنوان اولین منبع جامع مکتوب درباره روایت‌شناسی در نمایش و نمایش ایرانی خبر داد.
انتشارات انقلاب اسلامی منتشر کرد

تبیین «اندیشه مقاومت» از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامی

آوینی فیلم: کتاب «اندیشه مقاومت» دربرگیرنده تمام بیانات رهبر انقلاب اسلامی است.