دوشنبه, 5 آبان 1399

کلیدواژه: امام رضاع

معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی تصریح کرد

۱۵۰هزار زائر افغانستانی و پاکستانی میهمان امام رضا(ع) شدند

آوینی فیلم: سئول ستاد دهه آخر صفر معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی گفت: همزمان با ایام دهه پایانی ماه صفر، ۸۰ هزار زائر پاکستانی و ۴۰ هزار زائر افغانستانی در زائرشهر رضوی اسکان داده شدند.